OVER ONS

Bestuursleden

De bestuursleden van dit netwerk zijn:

Lieneke Steverink-Jorna- mondhygiënist  

Sosha van Gelder - diëtist (aftredend, vacant)

DOEL

Het doel van het netwerk is:

  • Het promoten van de rol van voeding binnen de mondzorg; 
  • De samenwerking bevorderen tussen diëtisten en mondzorg professionals;
  • De missie van het netwerk is het optimaliseren en actueel houden van de kennis en vaardigheden omtrent voeding en mondgezondheid bij het netwerk aangesloten leden.

 

Doelen 2023

  • Verder ontwikkelen van de intervisie;
  • Het netwerk uitbreiden;
  • Uitzoeken welke behoefte het netwerk heeft;
  • Samenwerking met en tussen NVM en NVD aanmoedigen en oriëntatie hoe dit uitgerold kan worden.